top of page

Velkommen til Udby Kro

Kroens historiske ejere og forpagtere

Udby Kro har en lang historie, der går tilbage til det 19. århundrede. Kroen blev etableret som følge af en bevilling udstedt til Enkefrue Geheime-konferencerådinde Raben Levetzau til Beldringe i 1827. Hun fik tilladelse til at flytte et værtshus i Ugledige By til en ny placering på den nye landevej mellem Køge og Vordingborg.
 

Kroen havde flere forskellige forpagtere og ejere gennem årene. Jens Christian Jensen og hans kone Maren Rasmusdatter var de første kendte forpagtere fra 1832. De blev efterfulgt af Lars Rasmussen, Peder Hansen og Ole Nielsen i de efterfølgende år. I 1879 overtog Birthe Jensen og Peder Rasmussen kroen og gården, og de var kendt som kro- og gårdejere frem til Birthe Jensens død i 1908.
 

Herefter overtog Ane Marie Jensine Rasmussen og hendes mand Christen Nielsen driften af kroen og gården. Christen Nielsen var kendt som gårdejer fra omkring 1895 og kroejer fra omkring 1906 til 1930. Efter Christen Nielsens død overtog Johannes Dybbro ejendommen i perioden mellem 1916 og 1921.
 

Der er også oplysninger om en Christen Jensen, der var kroforpagter fra 1873 til 1878 og igen fra 1886 til 1906. Han blev senere kroejer fra 1906 til 1930.
 

Udby Kro har gennem årene haft flere tjenestefolk og har også haft en bager ansat i 1875. Kroen og gården var en central del af lokalsamfundet og har haft forskellige ejere og driftsansvarlige i løbet af sin lange historie.

I 1994 købte Kathe Fugl kroen og drev den i 27 år.

I 2021 overtog Søstrene Hanne Olsen og Dorthe Christensen kroen.

postkort af udbykro

Postkort – ca. 1992

Efter Englandskrigenes afslutning i 1814 besluttede Frederik d. 6. at anlægge en mere direkte vej fra Køge til Vordingborg, den blev indviet i 1832.

I den forbindelse ansøgte enkefrue Raben-Levetzau fra Lekkende Gods om at få flyttet sin krobevilling for Ugledige Kro til en ny kro ved den nye landevej i Udby.

Det blev der givet tilsagn til i 1827 – på betingelse af, at man nedlagde den gamle kro i Ugledige.
Kroen blev flyttet fra Ugledige i 1832, men fik først godkendt bevilling d. 3. januar 1833.

postkort af udbykro

Foto -Ca 2022

r1nznmufty0fz6dfcuxmv7wnr90-scaled_edited.jpg

Kunst på Udby Kro

European Art Museum

Museet, der rummer 217 kunstværker fra år 2000 og frem, har hidtil haft til huse hos museets kurator og stifter Leif Nielsen i Frederiksværk. Han er selv kunstner med udstillinger over hele verden, blandt andet på Louvre. Desuden har han fire gange modtaget Det Franske Akademis guldmedalje.

bottom of page