Velkommen til Udby Kro

​Statsligt autoriserede landevejskroer opstod som følge af, at statsmagten – kongen – anså det for sin opgave at sørge for, at de rejsendes behov for overnatning og et billigt måltid under rejsen kunne opfyldes.

Tilbage i 1396 havde Margrethe den 1. udstedt et påbud om at ”hver foged lader bygge kro for hver fjerde mil”.

Senere - i 1521 - udstedte Kong Christian den 2. sin forordning om 28 kroer, som skulle betjene de vejfarende imellem de sjællandske købstæder for hver 2. - 3. mil.

Et privilegium – en tilladelse på bestemte vilkår – til at holde kro blev udstedt til en bestemt person, og gik ikke i arv. Hver ny krovært skulle ansøge om at få privilegiet fornyet, og indehaveren af privilegiet skulle betale en årlig afgift til statskassen. En privilegeret kro var udelukkende til brug for de rejsende, og den lokale befolkning måtte ikke komme der.

Med lov om beværtning og gæstgiveri samt om handel med stærke drikke af 10. maj 1912 indførtes et bevillingssystem, og systemet med kgl. privilegerede kroer forsvandt dermed.

Oprindeligt havde Enkefrue Geheime-konferencerådinde Raben Levetzau til Beldringe fået bevilling af Kong Frederik den 6. den 1. februar 1827, til at flytte det værtshus i Ugledige By, som lå på landevejen mellem Vindbyholt, Præstø og Vordingborg til et sted, mellem Dyrlev og Udby By på den nye landevej mellem Køge og Vordingborg.

Denne bevilling fornyede kongen igen den 3. januar 1833, men denne gang givet til Kammerjunker Josias Raben til Lekkende Gods – her blev det igen tilladt, at flytte kroen fra Ugledige til et sted på den nye landevej mellem Dyrlev og Udby By – under betingelse af at kroen i Ugledige blev nedlagt.

Af tilgangslisten i kirkebogen for Udby Sogn kan man man læse, at Kromand Jens Christian Jensen og hans kone Maren Rasmusdatter flyttede til Udby Kro den 15. november 1832 – de kom fra Beldringe. Derfor antager vi, at Udby Kro først er åbnet omkring november/december 1832.

Jens Chr. Jensen fæstede kroen frem til sin død i 1854, hvor han døde af en lungesygdom ca. 55 år gammel. Hans enke Maren Rasmusdatter fortsatte som fæster, men købte kroen til selveje den 4. februar 1863 af Lekkende Gods.

I 1994 købte jeg Udby Kro, som jeg med stor glæde har drevet siden.

Velbekomme

Käthe Fugl

Käthe Fugl fylder 80 år

Krokonen Käthe Fugl fylder 80 år søndag 31. marts, hvad der dog ikke får Danmarks ældste, aktive krokone til at overveje at forlade sin elskede Udby kro.

At hun blev krokone stod ikke skrevet i nogen stjerne, for Käthe Fugl voksede op i en jævn håndværkerfamilie på Stevns. Efter skolen blev det til en uddannelse på kontor og et liv som dyrlægekone.

Senere blev det suppleret med en uddannelse på Fröbelhøjskolen, hvad der fra 1977 til 1994 førte til ansættelse på Mogenstrup Skole, som dermed fik en lærer, der med smittende livsglæde og dynamik gjorde børnene nysgerrige på livet. Ikke mindst på naturen og alt det, der skete i klassens køkkenkrog.

Imens startede hun Käthes Køkken, der leverede mad ud af dyrlægehuset. Senere gjorde nogle venner hende opmærksom på, at den gamle kongekrone-kro i Udby skulle på tvangsauktion, og de overbeviste hende om, at den måtte være noget for hende. Så i 1994 købte hun den gamle landevejskro, der havde stået tom i to år.

Til sommer kan hun holde jubilæum efter 25 år, hvor hun har bespist selskaber fra det meste af Sydsjælland, og skænket tusindvis af kander kaffe. For Udby Kro har altid været stedet, hvor vejfarende tog sig en kop kaffe.

Kroen, plus hjemmet i Karrebæksminde, datteren Sus, gamle venner og to børnebørn kræver selvfølgelig opmærksomhed. Men gode bøger og blomster skal der også være tid til, siger krokonen. ”Det med Ældresagen må vente, til jeg bliver gammel”!

Udby Kros historie

Udby Kro er en gammel, kongelig privilegeret kro, af hvilke der findes 131 i Danmark. I 1283 bestemte Kong Erik Klipping, at der rundt i landet skulle oprettes kroer. Læs mere

Kontakt

Københavnsvej 588, 4750 Udby