​Udby kros historie

Udby Kro er en gammel, kongelig privilegeret kro, af hvilke der findes 131 i Danmark. I 1283 bestemte Kong Erik Klipping, at der rundt i landet skulle oprettes kroer. Han blev i øvrigt slået ihjel i en lade, fordi der ikke var en kro i nærheden. I 1366 besluttede Dronning Margrethe I, at der skulle være en kro på de store veje for hver 4. mil. Dette blev senere ændret til 2 mil.

Kromandens løn for at tage imod de vejfarende, var i første omgang lov til at brænde brændevin og brygge øl, samt bage brød til salg - såvel i huset som ud af huset.
Endvidere fritagelse for borgerlige ombud, herunder også fritagelse for indkvartering af soldater.

Den kongelige privilegerede kro var kun for vejfarende; landsbyens beboere måtte indtil 1912 ikke komme på kroen. Dette er dog ændret, i dag er alle velkommen!​

Omkring 1820 blev den nye hovedvej farbar i hele sin længde. Den gamle hærvej gennem Lekkende Skov og videre mod Køge havde vist sig, at sinke Landeværnets fremrykning i 1807, da generalmajor Oxholm og hans tropper skulle rykke den betrængte hovedstad til hjælp.

Københavns fald fik Kong Frederik VI til at tage beslutning om, at der skulle anlægges en ny hærvej, og at den skulle gå snorlige fra Vordingborg til Køge. Formentlig har kroens bygninger ligget på stedet allerede på det tidspunkt, mens selve bevillingen som privilegeret kro har været givet til et hus i Ugledige.


Det skulle efter sigende være fra dette hus, det runde vindue i kroens facade stammer. Krogården hørte oprindeligt under Lekkende Gård og Gods, men blev i 1863 solgt til Maren Rasmusdatter, den daværende fæster, gården er nu en del af kroen.

Velbekomme

Käthe Fugl

Udby Kro   |   Københavnsvej 588   |   4750 Lundby   | Find vej med Google Maps |  Telefon:  24 24 15 43